Twój głos jest bardzo ważny.  
Podpisz apel i wesprzyj dzieci w kryzysie psychicznym.
Apel Fundacji
Słonie na Balkonie 
do Ministra Zdrowia
Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie dostępności do pierwszej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce 
Podpisz Apel! Nie dla kolejek do psychologów i psychiatrów!
Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie dostępności do pierwszej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce poprzez:

1.  Skrócenie okresu oczekiwania na pomoc specjalisty do maksymalnie jednego miesiąca.

2.  Zwiększenie dostępności do lekarzy w placówkach zdrowia oraz psychologów/pedagogów w placówkach edukacyjnych. Według policyjnych raportów w ubiegłym roku na swoje życie targnęło się 2139 osób poniżej 18 roku życia (w 2022 r. prób samobójczych było 2031). Jest to wzrost o 150 proc. w stosunku do danych z 2020 r. Liczba prób samobójczych dzieci i młodzieży w 2023 r., które zakończyły się zgonem, wynosi 146 przypadków (w 2022 r. 150 prób samobójczych zakończyło się śmiercią). Dane Policji pochodzą z dnia 3.01.2024, zebrane przez młodych ludzi z Fundacji GrowSPACE. Problem kryzysów psychicznych młodzieży nie maleje. Z perspektywy 12 lat pracy w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży specjaliści Fundacji Słonie na Balkonie, którzy codziennie przyjmują młodych ludzi, mówią jednym głosem: Powinniśmy reagować jak najwcześniej.

Dzieci, które są gotowe na pomoc, powinny mieć do niej dostęp. Wczesna interwencja spowoduje, że dzieci nie będą musiały stać w kolejce po pomoc do psychiatrów, a oddziały psychiatryczne nie będą aż tak przepełnione. Jako Fundacja realizujemy I poziom reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, co wystarcza tylko na 45% oferowanej opieki przez Fundację. Część dzieci musi na pomoc w ramach NFZ czekać do jesieni. To za długo.

Jako podmiot medyczny i Fundacja możemy zrobić więcej, pomóc większej grupie dzieci, znacznie wcześniej. To, czego potrzebujemy, to reformy Reformy Psychiatrii dzieci i młodzieży. Apelujemy o możliwość zwiększania kontraktów w sytuacji rosnących kolejek do psychologów i psychoterapeutów. Żeby zapobiegać samobójstwom dzieci, potrzebna jest udzielona pomoc. To, co możemy zrobić, to zmniejszyć czas oczekiwania na nią. W naszej ocenie dzisiejsza młodzież nie czuje już wstydu przed korzystaniem z pomocy terapeutów. 12 lat temu byliśmy w innej sytuacji. Dziś dzieci i młodzież oczekują rozwiązań, które pomogą im zadbać o zdrowie psychiczne.

Po zebraniu 20 000 podpisów poparcia petycja zostanie złożona zgodnie z podstawą prawną - Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Podpisz Apel! Nie dla kolejek do psychologów i psychiatrów!
© Copyright Fundacja Słonie na Balkonie
/